CO Llefià


Una educadora ajuda una nena amb les seves tasques escolars

El CO Llefià es caracteritza per:

  • Portar a terme una intervenció de caràcter preventiu: el fet de ser un equipament obert al barri, permet la detecció de situacions de risc social i el plantejament d’una acció educativa centrada en la realitat individual, grupal, familiar i comunitària dels infants, adolescents i joves i les seves famílies.
  • Portar a terme la seva tasca des d’un enfocament integrador, amb una metodologia activa i participativa: prioritza l’atenció a la infància i adolescència en situació de risc, però està obert a la participació de població en situació normalitzada per tal de permetre una millor socialització i no crear guetos.
  • Ser un servei arrelat al territori i crear un entorn inclusiu i un context normalitzador dins del mateix entorn habitual en el que viuen els usuaris. Aquest arrelament actua com element integrador i contribueix a la prevenció.
  • Desenvolupar aquesta tasca dins una trama de significats compartits amb els altres agents educatius implicats. El treball en xarxa implica la coordinació entre tots els serveis espcialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència, centres educatius, altres organitzacions del districte i/o de la ciutat, per tal de garantir aquesta atenció integral que pretenem i millorar les mancances que es detecten.
  • La seva aposta pel treball en família: la implicació i participació activa i positiva de la família en el procés educatiu de l’infant, adolescent i jove és fonamental com a primer agent socialitzador. La seva influència és determinant.
  • La importància de l’acció comunitària, partint del fet que el procés educatiu s’integra en el medi i la comunitat a la qual pertany l’infant, adolescent i jove i també el centre, proposant millores i actuacions en què el participant n’és el protagonista.
  • Per poder reforçar les mancances de l’educació formal i no formal dels nostres participants, volem establir un tret diferencial per tal d’assolir un centre obert de caràcter inclusiu i potenciador real de les capacitats dels infants, adolescents i joves participants així com de les seves famílies independentment de la seva situació familiar, social i econòmica.

Apostem, de manera decidida, per endinsar-nos cap a una pedagogia que permeti l’infant, adolescent i jove ser capaç de dialogar, triar, raonar i donar-li les eines necessàries per ajudar-lo a ser protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

Servei desenvolupat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, de lObra Social “la Caixa” i el programa Caixa ProInfància.