Història


ISOM SCCL és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre, constituïda a Barcelona l’any 1999. Està formada per un grup de professionals pertanyents al tercer sector des del 1992, i per tant amb una llarga experiència i compromís en el treball educatiu de qualitat i de confiança.

El nostre objectiu principal és el treball especialitzat amb infants, adolescents i joves i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat i risc social.

Tenim un sol afany, fer camí i donar resposta a les necessitats socials que vagin sorgint, és el que ens impulsa a buscar nous reptes i fites.

Així doncs, el 2014 ISOM ha sumat un nou servei i consolidat i enfortit els projectes ja existents. Actualment ISOM gestiona 4 serveis (CRAE Minerva, CRAE Sants Medir, CRAE Urrutia i Centre Obert Llefià) on hi treballen més de 50 professionals.

Actualment ISOM desenvolupa la seva activitat a Catalunya, i més concretament a Barcelona i Badalona.

ISOM es manté fidel als seus trets d’identitat i els projecta tant a nivell intern i entre els seus membres, com en la relació amb els seus clients i vers la societat en general. Aquests es basen en un compromís d’actuació ètica, la qualitat en el servei al client, el compromís amb les persones i la comunitat, la transparència econòmica i la gestió eficient. Aquests valors irrenunciables, vinculen a tots els membres de l’organització, que tenen l’encàrrec de complir-los i transmetre’ls, amb vitalitat, optimisme, bon humor, tenacitat i professionalitat.

A ISOM creiem en un model participatiu i no jeràrquic en el qual, qualsevol persona que pertanyi al col·lectiu, trobi el canal adient per intervenir i participar en els processos de planificació, d’execució o de control de la gestió. Per tant, totes les persones que pertanyem a ISOM, tenen al seu abast les adreces de correu electrònic dels màxims responsables dels òrgans de govern, facilitant d’aquesta manera una comunicació fluïda entre aquest òrgan i els treballadors.