La satisfacció d’infants i famílies


La satisfacció d'infants i famílies

Per a ISOM qualitat té a veure amb la satisfacció dels infants, adolescents, joves i les seves famílies, així com dels professionals al servei d’aquests.Per això és clau per a nosaltres educar en l’expectativa basada en la justícia i la veritat i en el fet que podem satisfer-la, punt clau per l’assoliment de la satisfacció de les persones.

A ISOM hem continuat aplicant la sistemàtica disponible a partir de la implantació de la ISO 9001:2008 per mesurar la satisfacció. Conèixer les necessitats i expectatives i si s’escau, transformar-les en reptes de futur establint accions de millora.

La satisfacció del client

ISOM avalua de manera periòdica el nivell de satisfacció dels seus clients mitjançant el Sistema de Gestió de Qualitat, que ofereix garanties respecte a la relació establerta, i ens permet identificar i complir amb els seus requisits i posar de relleu tot allò que és estratègic per ells.

El nostre èxit i el nostre reconeixement es veuen reflectits en la confiança que any rere any les Administracions Públiques dipositen en nosaltres, renovant el compromís i refermant-lo al llarg del temps. Això no és trivial ni fruit de la casualitat, sinó que respon a la nostra dedicació, al rigor, a la relació personalitzada i a la qualitat tècnica.