Programa de suport post-institucional


Una noia marxa del centre per iniciar una nova etapa vital

Aquest servei es presta de forma gratuïta i individualitzada per als joves que ja han estat desinternats dels centres residencials.

L’objectiu és oferir els suports de caràcter educatiu, laboral, formatiu, psicològic, jurídic o d’algun altre tipus que els joves puguin necessitar. Per tant, acompanyar-los i capacitar-los per afrontar amb èxit les exigències de la vida adulta, fomentant la seva autonomia i la seva incorporació social plena.

Aquesta iniciativa és fruit de la preocupació i responsabilitat per la nostra tasca amb i pels joves amb els quals treballem, tot observant que aquests retornaven al CRAE cercant assessorament. ISOM és un punt de referència per a ells.

Per tant qui exerceix aquesta funció son els seus ex-tutors.

Responsables: directors dels serveis

Mitjana anual de joves atesos: 9

Edats:  majors de 18 anys