Qualitat


Fer realitat els somnis

La prestació d’un servei de qualitat és un tret característic de la nostra organització. ISOM entén que les dimensions de la qualitat tenen a veure amb l’afectivitat, la seguretat, el treball interprofessional, els vincles, la planificació, l’avaluació i l’atenció posterior. També, però, amb l’eficàcia i l’eficiència.

aenorÉs per això que des del 2010 ISOM està certificada en la norma ISO 9001:2008 per a la prestació de serveis en Centres Residencials d’Acció Educativa per a infants i adolescents de 3 a 18 anys:

– Residencials (allotjament i manutenció).

– Socioeducatius (àmbit sanitari, escolar/pre-laboral, familiar i emocional-relacional).

– Lleure i temps lliure.

En aquest sentit es defineix la política de qualitat com a part integrant de les línies estratègiques d’ISOM, sotmetent l’organització i els seus serveis de forma voluntària al seu Sistema de Gestió de Qualitat sota la supervisió d’una Entitat Certificadora Acreditada.

L’àrea de Qualitat vetlla per garantir la millora contínua i així identificar i visualitzar els potencials riscos, convertint-los en oportunitats de millora. Per aquest motiu és clau la participació dels nostres grups involucrats a l’hora de poder identificar els seus principals interessos i preocupacions.