Serveis residencials d’acció educativa


Imatge d'un servei residencial d'ISOM

Són serveis residencials especialitzats per a la infància, adolescència i joves en situació de vulnerabilitat.

Els infants, adolescents i joves resideixen temporalment i reben atenció directa les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. L’encàrrec de la guarda i educació, mentre no poden tornar amb la seva família, fa necessària l’especialització tècnica per donar resposta a les diferents situacions i necessitats que presenten.

Els centres són oberts, familiars, integrats al barri i a la comunitat. L’organització de la vida quotidiana permet un tracte afectiu i personalitzat, amb establiment de vincles educatius estables.

La gestió dels serveis es porta a terme amb el suport i col·laboració de les Administracions Públiques mitjançant contractes de gestió.

Actualment ISOM gestiona els següents centres:

CRAE Minerva

CRAE Sants-Medir

CRAE Urrutia