CRAE Minerva


Interior del CRAE Minerva

S’inaugura l’any 1992 a Barcelona, però no és fins al 2001 que ISOM n’inicia la seva gestió.

Va començar la seva activitat atenent 16 infants, adolescents i joves. Al 2005 s’inaugura un nou equipament, a pocs metres de l’anterior i s’amplien les places fins a 24.

L’equip professional està format per educadors socials i personal d’administració i serveis.

Capacitat del servei: 24 places

Mitjana anual d’infants atesos: 25 (17 nois / 8 noies)

Edats: 3 a 18 anys