Servei d’Acompanyament Especialitzat a Joves (SAEJ)


És un servei de ASJTET que gestiona ISOM a la província de Lleida en el que s’acompanya als i les joves en el seu procés d’autonomia i emancipació amb objectius d’inserció laboral i la plena autonomia.

Aquest servei té la característica especial perquè s’aposta per una inclusió en l’àmbit d’habitatge. El servei ofereix acompanyament a l’hora de cercar habitatge perquè el jove pugui viure en comunitat en habitatges compartits, ja siguin amb altres joves, famílies, etc.

FSE_amb_lema

image003