Servei de Primera Acollida i Atenció Integral:


Servei especialitzat que proporciona una primera acollida a infants i adolescents menors d’edat oferint allotjament, informació i manutenció. Aquests infants i adolescents son estrangers nouvinguts arribats a Catalunya sense referents familiars.

També proporciona la integració social dels menors d’edat estrangers no acompanyats que es troben en situació de desemparament.

Actualment ISOM gestiona els següents Serveis:

  • SPAAI Medirterrània I
  • SPAAI Mediterrània II
  • SPAAI Bufalà
  • SPAAI Piferrer
  • SPAAI Santa Coloma
  • SPAAI Gorg
  • SPAAI ISOM

 

images image003