Treball en xarxa


ISOM participa a les festes dels barris

Hi ha tres elements estratègics que ISOM posa de relleu a l’hora de parlar de la dimensió comunitària: el fet de compartir una localitat, l’existència de relacions i llaços comuns i la interacció social que s’hi produeix.

Per tant, aquests elements inclouen la dimensió psicològica o d’identitat i la territorial o física. D’aquesta manera per comunitat entenem tant el barri on ISOM presta els seus serveis, com qualsevol grup de pertinença en el que participi i es senti identificat.

En aquest sentit, ISOM no és aliena al seu entorn i forma part de diferents plataformes del Tercer Sector amb les que col·labora activament fent xarxa.

ISOM col·labora amb…

FEDAIA: És la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats d’infància, joves i famílies en situació de risc social o desemparament. ISOM està federada a la FEDAIA des de fa 10 anys i hi col·labora activament mitjançant:
– Participació a la Junta Directiva i a la Junta Permanent de la Federació.
– Participació a les diferents comissions tècniques que s’impulsen des de la Federació.

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CATALUNYA: és una organització empresarial íntegrament dedicada a la creació, el creixement i la promoció de les més de 3.000 empreses cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l’economia i la nostra societat en base a principis democràtics. ISOM pertany a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya des del 2009, amb la que col·labora activament mitjançant la seva participació a la comissió d’Acció Social.

TAULA DEL TERCER SECTOR: És la institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes. ISOM participa, representant a FEDAIA, en el grup de treball d’innovació i qualitat.

COORDINADORA D’ENTITATS CONGRÉS-INDIANS: ISOM forma part de la Coordinadora d’Entitats del Barri del Congrés (on es troba la seu social de l’entitat), participant activament en la realització d’activitats infantils i juvenils amb l’objectiu de difondre la nostra missió, valors i drets socials i generar un efecte sensibilitzador en el si de la nostra societat.

ISOM sensibilitza

La nostra cooperativa posa les persones per davant del capital i prioritza la recerca de la qualitat, la participació i la gestió responsable de recursos. L’interès per la comunitat ens bolca a preocupar-nos per les situacions socio-econòmiques de les persones, la protecció de l’entorn, la dinamització dels barris, la creació d’ocupació, etc. ISOM vol apropar aquest model de treball basat en els valors d’autoajuda, auto responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat.

ISOM forma i es forma

A ISOM mantenim convenis de col·laboració amb diferents Universitats, per a la formació de futurs professionals en el camp social i educatiu.